സീറ്റും കൂടെ set ആയപ്പോ പൊളിച്ചു /seat work completed #vanlife #vanlifeindia #vanlifekerala

1 ऑक्टोबर, 2020
145 916 वेळा पाहिला

സീറ്റും കൂടെ set ആയപ്പോ പൊളിച്ചു /seat work completed #vanlife #vanlifeindia #vanlifekerala
Sponsers..
1.alnaif hi tec automobiles kottiyam
2. Amptech power solutions
Abhilash Balan
P. P4/755F
Gst no. 32EUBPB6747QIZA
Near police station
Pulpally wayanad.
9656143151
3.arabian gold and diamonds (shameer ekka)Link road kayamkulam alappuzha tel 0479-2441896 ;2445757
Arabian gold and dimonds
AJMAN UAE First floor, shop no 6-7, nesto hyper marker mushriff, ajman, +971 67434916


***-----*-**-*
VanLifeKerala 🚐🏕️ social links👇
INSTAGRAM : instagram.com/vanlifekerala?igshid=uf7nzocm5s4x
FACEBOOK PAGE : facebook.com/vanlifekerala/
FACEBOOK GROUP : facebook.com/groups/1769340686553626/?ref=share
WHATSAPP GROUP : chat.whatsapp.com/Em0CxIGx058H3xp63onhL9
EMAIL : VanLifeKerala@gmail.com
WEBSITE : www.vanlifekerala.com
VAN CREW :
@Escapade | Travel Stories mrworlds.info
@PEPE THE VAN mrworlds.info/chart/vhi-i/ypmXY7hxk2-Wf2k
@MATADOR LIFE mrworlds.info
@SABEEL RAHMAN VLOGS mrworlds.info/chart/vhi-i/t6qrhNpik3GrqX4
@DREAM RIDE 360 mrworlds.info/chart/vhi-i/mmqJY65nnZJ3oH4
@KERALA MECHANIC mrworlds.info/have/mgU3AGzDV1wzWTeBSHvt9g.html
@A nice time with anshad nazar mrworlds.info/have/wmAOOa6KFArqr7X7AjWLvQ.html
@I AM B RINTOW mrworlds.info/chart/vhi-i/0YuXlayEn4eNYaw
@PETROLHEAD MOTOR GARAGE mrworlds.info/have/NSJNfZs972_0JK9m9w4aQg.html
@ Travel with abdukka
mrworlds.info/have/LL4Y8EnBuRmAGjnasUGzQA.html
@msck maruti suzuki club kerala (niyas)
instagram.com/marutisuzukiclubkerala_msck?igshid=fmknq7mkh6fr

MRworlds